Szanowni Państwo,

z dniem 31 grudzia 2015 roku zakończyliśmy realizację projektu "Akademia Liderów Złotego Wieku".

Serdecznie dzięujemy Państwu za zaangażowanie, za dobrą współpracę, za pytania i dzielenie się doświadczeniem.

Życzymy powodzienia w relizacji Państwa projektów!

Zespół "Akademii Liderów..."


Krótkie podsumowanie:

* W projekcie udział wzięło 109 osób związanych z 53 organizacjami i grupami nieformalnymi skupiającymi seniorów i działającymi na ich rzecz.
* Zrealizowano osiem 2-dniowych warsztatów (128 godzin) pt. „Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych” .
* Zrealizowano dwa 1-dniowe (16 godzin) szkolenia pt. „Uniwersytet trzeciego wieku jako organizacja III sektora”.
* Zrealizowano 150 godzin doradztwa z zakresu planowania i opracowywania projektów.
* Powstało 10 koncepcji projektów na rzecz osób starszych.
* Opracowano 16 „Pigułek Wiedzy”, zawierających odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące planowania, opracowywania i realizacji projektów oraz funkcjonowania UTW jako organizacji III sektora.
* Opracowano odpowiedzi eksperckie na 23 pytania związane z planowaniem i realizacją projektów oraz funkcjonowaniem jako organizacja III sektora.
* Uruchomiono 1 ośrodek pomocowo-informacyjny, w postaci „bazy wiedzy”, wspierający seniorów w planowaniu, opracowywaniu i realizacji projektów oraz realizowaniu praw i obowiązków wynikających z funkcjonowania jako organizacje III sektora.

Radosnych, spokojnych i ciepłych Świąt oraz wszystkiego co najlepsze na nadchodzący Nowy Rok 2016 życzymy.
Powodzenia w Państwa planach i przedsięwzięciach!

 

Zespół "Akademii LIderów..."

Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy na kolejne spotknia doradcze do Krakowa.

Zapraszamy do umawiania się z nami na wtorek, 29 grudnia, między 11.00 a 15.00. To już ostatna taka możliwośc w tym roku.

Uczestnikom i Uczestniczkom spotkań zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i zapraszamy na poczęstunek.

 Do zobaczenia w Krakowie!

 Zespół doradców Akademii Liderów

Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.